Copywriting v marketingu. Aké sú aktuálne trendy?

Svet marketingu a copywritingu neustále vyvíja.  S novými technológiami a spotrebiteľským správaním sa spôsob, akým píšeme a komunikujeme s naším publikom, neustále mení. V riadkoch nižšie stručne preskúmame hlavné trendy copywritingu, ktoré je potrebné sledovať v súčasnej, rýchlo-meniacej sa dobe.

Prvým trendom, na ktorý sa pozrieme je autenticita. Vždy bola základným aspektom copywritingu, ale momentálne sa stáva ešte dôležitejším. Spotrebitelia hľadajú skutočné spojenie so značkami a ľahko si všimnú neautentickú kópiu. Copywriteri sa zameriavajú na rozprávanie príbehov, ktoré sú verné značke, a na budovanie dôvery u svojho publika.

Ďalším dôležitým bodom je micro-copywriting, ktorý sa nazýva aj umenie vytvárania malých a pôsobivých častí príbehov. V roku 2023 sme čoraz viac svedkami nárastu používania micro-copywritingu v sociálnych médiách, reklamách a e-mailovom marketingu. Copywriteri sa zamerajú na písanie jasných a stručných nadpisov, titulkov a výziev na akciu, ktoré zvyšujú mieru interakcie a konverzie.

Nemenej dôležitým trendom je prístupnosť v copywritingu. Ide v podstate o to aby bol každý článok  alebo príspevok na sociálnej sieti ľahko pochopiteľný pre každého. V roku 2023 sa čoraz viac copywriterov zameria na vytváranie obsahu, ktorý je dostupný pre ľudí so zdravotným postihnutím vrátane zrakových a sluchových porúch. To znamená použitie jednoduchšieho jazyka, pridávanie popisov obrázkov či poskytovanie alternatívneho textu pre videá.

Samotný obsah je alfa-omega celého copywritingu. Či už chcete pritiahnuť ľudí na svoju stránku, zvýšiť predaj alebo jednoducho ovplyvniť väčšie množstvo ľudí – byť tzv.  autorita, samozrejme v tom pozitívnom zmysle,  interaktívnemu obsahu sa nedá vyhnúť. Je  to typ obsahu, ktorý zapája publikum a povzbudzuje ho k interakcii s ním. V akuálnom roku sa copywriteri zamerajú na vytváranie takéhoto druhu obsahu, ako sú kvízy, prieskumy a ankety. Interaktívny obsah je skvelý spôsob, ako zvýšiť angažovanosť, zhromažďovať údaje a lepšie spoznať svoje publikum.

Videoobsah je stále na vzostupe a čím ďalej, tým viac sa copywriteri zamerajú na vytváranie lepších videoscenárov. Písanie scenára videa zahŕňa vytvorenie príbehu pre video, ktorý je presvedčivý a pútavý. Dôležitosť sa kladie na na písanie video scenárov, ktoré budú rezonovať s publikom a sprostredkujú posolstvo značky.

Predposledným trendom, na ktorý netreba zabúdať je personalizácia v copywritingu. V jednoduchosti ide o prispôsobenie obsahu konkrétnemu publiku. Čoraz viac vidíme používať údaje na prispôsobenie obsahu, napríklad pomocou mena alebo polohy čitateľa. Personalizácia pomáha vytvoriť pre publikum prispôsobenejší zážitok a zvyšuje zapojenie.

Posledným bodom, ktorému treba venovať pozornosť je SEO optimalizácia. Stále je kľúčovým aspektom copywritingu neustále vidíme nárast používania nástrojov SEO poháňaných umelou inteligencio AI. Tieto nástroje pomáhajú copywriterom optimalizovať ich obsah pre vyhľadávače, vrátane použitia kľúčových slov a meta popisov. SEO optimalizácia pomáha zvýšiť viditeľnosť vo vyhľadávačoch a zvýšiť návštevnosť vášho webu, čo sú v podstate najdôležitejšie faktory ako vôbec urobiť nejaký biznis.

Dalo by sa povedať, že všetky tieto schopnosti alebo nástroje sú v dnešnej dobe nevyhnutnosťou pre každého dobrého marketéra či coprywrittera. Začlenením týchto trendov do vašej stratégie copywritingu môžete vytvoriť pútavejšiu, personalizovanú a efektívnejšiu kópiu, ktorá bude rezonovať u vášho publika v roku 2023 a neskôr. Vytvárať texty, na ktoré sa nezabúda a ktoré si ľudia pamätajú je jedna z najlepších stratégií, ako uspieť.